27.8.2011

Seilin saaren korkeat katajat - The Tall Junipers of Seili Island

Saaristomeren tutkimuslaitoksen ympäristö Seilin saarella on täynnä kauniita katajia. On vaikea valita kenen kanssa tekisi lähempää tuttavuutta. Puisen museokirkon vieressä  kasvava vanha kataja, joka seisoo itsekseen nurmella, hiukan kirkkoon päin kallellaan, tuntuu luontevalta valinnalta. Se on varmasti nähnyt saaren viimeisen lepratautisen asukkaan ja myöhemmin monet mielisairaina hoidetut naiset puhumattakaan kaikista viime vuosien vierailijoista. Sitä ei voi ohittaa tervehtimättä.

The surroundings of the Archipelago Research Institute on the island of Seili are full of beautiful junipers. It is difficult to choose which one of them I should try to become acquainted with. The old juniper growing next to the wooden museum church that stands alone on the lawn, leaning slightly towards the church, seems an obvious choice. It has surely seen the last inhabitant with leprosy and later the many women treated as mental patients as well as all the visitors in recent years. I could not pass by it without greeting.

Kuva / Photo Kathleen Irwin21.8.2011

Mäntymetsäseinä ja Hiekkakello - Pine Forest Wall and The Sandglass

Aurinkoinen sunnuntai ja paljon taiteilijoita saaressa. Ja  paljon nähtävää myös vierailijoille. Lennättimessä on esillä Ilona Ristan työ Metsäseinä 4. syyskuuta saakka, Kasematti 4:ssa on näyttely Hiekkakello - Aikakuvia  31. elokuuta asti ja näkymä näköalapaikalta on yhtä hieno kuin aina ennenkin. Kanervat kukkivat katajan juurella, benjihyppääjät ovat lähteneet ja kesä on kohta kääntymässä syksyyn. Ensi sunnuntaina olen muualla, Seilin saarella Turun saaristossa, tapaamassa uusia katajia.

Sunny Sunday and lots of artists on the island. And much to see for visitors as well. In the Telegraph Ilona Rista's work Pine Forest Wall is on display until 4th September, in ammunition cellar 4  the exhibition The Sandglass - Time Images continues until 31st August, and the view from the panorama spot is beautiful as always. Heathers bloom under the juniper, the bungy jumpers have left and summer is turning into autumn soon. Next Sunday I will be elsewhere, on Seili island in the Turku archipelago, meeting new junipers.

Kuva / Photo Ilona Rista