22.10.2011

Montako katajaa ihminen tarvitsee? - How Many Junipers Does One Human Need?

Kataja tuottaa yhteyttäessään happea, jota ihminen hengittää, ja hengittäessään ihminen tuottaa hiilidioksidia jota kataja käyttää, joten ihmisen ja katajan (itse asiassa minkä tahansa puun tai kasvin) yhteispeli kyllä sujuu. Mutta missä suhteessa tuotanto ja kulutus ovat toisiinsa? Montako katajaa tarvitaan tuottamaan yhden ihmisen kuluttama vuotuinen happimäärä? Vai tuottaisiko yksi kataja happea useammallekin ihmiselle? Tuskin sentään, ellei ole kyseessä todella kookas kataja. - Näitä mietin kavutessani ylös vuorenrinnettä Kreetan saarella piikkihernepensaiden ja salvioiden ympäröimänä. Kotikatajaani pääsen katsomaan vasta viikon kuluttua, lokakuun viimeisenä sunnuntaina.

A juniper produces oxygen that a human being breathes, and while breathing humans produce carbon dioxide that is utilized by the juniper, so the collaboration between a human being and a juniper (any tree or plant really) tends to go fine. But what is the relationship between production and consumption? How many junipers are needed to produce the oxygen consumed yearly by a human being? Or could one juniper produce oxygen for several humans? Probably not, unless the juniper is really large. - Such thoughts came to my mind while climbing up a mountain slope on the island of Crete, surrounded by shrubs of sage and gorse. My home juniper I will see only next week, on the last Sunday in October.


Kuva / Photo AA