25.12.2011

Havupuu vai saniainen? - Fir Tree or Fern?

Havupuun näköinen olio kasvaa joogakeskuksen puutarhan laidalla. Sen lehdet eivät ole neulasia vaan pehmeitä ja hiukan suomujen kaltaisia. Tunnistan sen aiemmilta etelänmatkoiltani, mutten muista nimeä millään kielellä. Kyselen ihmisiltä eikä kukaan tiedä, lopulta paikallinen mies kertoo, että he kutsuvat sitä joulupuuksi.  - David Abramin (1996) mukaan maiseman ja kielen ruumiillisena mediumina  välillä on yhteys, puheen rytmi ja ilmaisevat eleet ovat aktiivisesti, aistimellisesti oallisina materiaalisessa maisemassa. Foneettisten aakkosten käyttöön tottuneet yhteisöt ovat kadottaneet kykynsä lukea ja ymmärtää luonnon kieltä, eläinten ääntelyä ja kasvien, kivien tai erityisten paikkojen tarjoamia merkkejä. - Tässä pienessä rauhallisessa puutarhassa mitä erilaisimmin tavoin ääntelevät linnut houkuttelevat kuuntelemaan, niillä tuntuu kaikilla olevan jotakin sanottavaa, toisin kuin jatkuvaan torvien törähtelyyn perustuvan liikenteen meteli rannikolla. Se piti kyllä valppaana ja sai kuvittelemaan että vakava onnettomuus on koko ajan käsillä. Niinkuin tietysti oli, tai onkin, tavallaan.

A creature resembling a coniferous tree grows at the edge of the garden in the yoga centre. Its leaves are not needles but soft, somewhat like scales. I recognise it from previous trips to the south, but I cannot remember its name in any language. I ask around and nobody knows; finally a local man tells me that they call it a christmas tree. - According to David Abram (1996) there is an affinity between landscape and language as an incarnate medium, of speech as rhythm and expressive gestures as active sensuous presences in the material landscape. Communities accustomed to using a phonetical alphabet have lost their ability to read and understand the language of nature, the sounds of animals or the signs provided by plants, rocks and specific places. - In this small peaceful garden birds making all kinds of most varying sounds invite one to listen, they seem to have something to say all of them, as opposed to the noise of the trafic on the coast, based on a continues tooting of horns. It did keep one alert, though, and made one imagine that a serious accident was all the time at hand. As it indeed was, or is, of course, in some sense.Kuva / Photo Alison Copleston

Ei kommentteja: